ธนาคารทหารไทย

1. บัตรเครดิต TMB So-Chill บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 %
 • สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5% สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
 • บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

2. บัตรเครดิต TMB So-fast บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
 • คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส
 • รับ 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส (TMB Rewards Plus) จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท
 • รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
 • บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. บัตรเครดิต TMB So-smart บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ สมาร์ท
 • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
 • จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
 • บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave
 • สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

citi-logo-small
ธนาคารซิตี้แบงก์
ktc-logo-small
บัตรกรุงไทย
uob-logo-small
ธนาคารยูโอบี
thanachart-logo-small
ธนาคารธนชาต
tmb-logo-small
ธนาคารทหารไทย